Annuleringsfonds

Annuleren is niet zomaar mogelijk, zie voorwaarden, maar om teleurstellingen te voorkomen is het mogelijk om deel te nemen aan het annuleringsfonds.

Voorwaarden deelname annuleringsfonds

Om teleurstellingen tijdens uw vakantie te voorkomen is het mogelijk deel te nemen aan ons annuleringsfonds. Deelname aan het fonds is geheel vrijblijvend en uitsluitend tegelijkertijd met een reservering op minicamping De Visser af te sluiten. De kosten bedragen slechts 6% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelneming aan het annuleringsfonds wordt de volledige, vooraf betaalde huursom (excl. deelnamekosten fonds) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de medereizigers geconfronteerd wordt met één van de onderstaande gebeurtenissen:

  1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval.
  2. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad.
  3. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan eigen huis of inboedel.
  4. Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering.
  5. Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak of verandering van werkkring.

Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door het annuleringsfonds. Aanspraak maken op het fonds doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring (evt. door derden) waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

Het annuleringsfonds loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek bij minicamping De Visser. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsfonds) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerstvolgende dag nadat de kampeerplaats of gehuurde object op minicamping De Visser vrij wordt opgeleverd.