Boudewijnskerke

Boudewijnskerke behoort tot de Gekrompen dorpen op Walcheren. Het maakt nog steeds deel uit van ons landschap en is toegankelijk voor iedereen. Maar hoe is Boudewijnskerke ontstaan? Dit is voor veel mensen, zelfs voor eigen inwoners onbekend.

Van de dorpen is veel verdwenen.

Om Boudewijnskerke weer een gezicht te geven, werkt minicamping De Visser mee aan het projekt Gekrompen dorpen. We zijn op zoek naar de geschiedenis en proberen de cultuurhistorie voor u in beeld te brengen.

boudewijnskerke

Boudewijnskerke was ooit een parochie en een ambacht.

Voor de gemeentelijke herindeling van 1 juli 1966 behoorde het gebied tot de vroegere gemeente Zoutelande.

Op kaarten uit de zeventiende eeuw lijkt de kerkruïne op een soort kerkring te staan, met daaromheen nauwelijks bebouwing. Een eeuw later lijkt het kerkhof de vorm van een halve kerkring te hebben, met aan drie zijden losse bebouwing. Een goede aanwijzing vormt de kaart met veldnamen zoals die voor de naoorlogse herverkaveling in gebruik waren. Daarop komt de veldnaam “’t Kerk’of” voor, voor een deel behorend bij een zeshoekig perceel ten noordoosten van de berg. Daar moet dus het vroegere kerkhof gezocht worden. Het is vandaag nog herkenbaar in het hoger gelegen perceel aan de weg, tussen Boudewijnskerke nr. 16 en nr. 24. Deels ligt het vroegere kerkhof mogelijk onder de aangrenzende bebouwing. In 1974 stuitte men hier bij bekabelingswerkzaamheden op een zeer zwaar muurfragment, mogelijk een restant van de kerk.

De overige gekrompen dorpen op Walcheren:

 • Buttinge, Hoogelande
 • Sint Janskerke
 • Krommenhoeke, Mariekerke
 • Poppekerke
 • Poppendamme
 • Werendijke
 • Zanddijk
 • Schellach
 • Nieuwerkerke
 • Brigdamme
 • West Souburg
 • Nieuwerve
kinderpret-7