Voorwaarden strandcabines


Voorwaarden huur strandcabine

  • Na ontvangst van de huurbevestiging zal de huurder aan de verhuurder een voorschot van maximaal 50% van de huursom betalen. Het resterende bedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van de verhuurder.
  • De reservering is definitief na ontvangst van het voorschot.
  • De verhuurder verplicht zich de strandcabine op afgesproken tijdstip in goede staat aan de huurder op te leveren.
  • De huurder mag de strandcabine niet aan derden in huur of gebruik afstaan.
  • De huurder dient zich te houden aan het reglement van orde zoals geldt op de betreffende stranden.

De huurder kan de sleutel van de strandcabine ophalen tussen 13.30 en 14.30 uur. Indien de huurder niet tijdig aanwezig kan zijn, dient men de verhuurder hiervan in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden voor een alternatieve afhaaltijd.

  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.
  • De reservering wordt als ontbonden beschouwd indien:bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan of de huurder zich niet heeft gemeld op de dag van huuringang vóór 18.00 uur, zonder de verhuurder hiervan in kennis te stellen.

Indien de huurder, om welke reden dan ook, tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt men ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze bedraagt:

25% van de huursom, indien de annulering tussen ontvangst van de bevestiging en de drie maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt,

50% van de huursom, indien de annulering tussen één en drie maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt,

75% van de huursom, indien de annulering tussen de één en vier weken vóór de begindatum van de huurperiode valt,

100% van de huursom, indien de annulering korter dan één week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

 

Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten. Het is ook mogelijk deel te nemen aan ons annuleringsfonds voor slechts 5% van de huursom.